"Wanneer de dagen langzaamaan steeds donkerder worden, dan is het tijd om te rusten en je naar binnen te keren, door stille overdenking en meditatie. De herfst gaat over het loslaten van datgene wat wij niet meer nodig hebben of wat ons tegenhoudt. Zoals de boom haar bladeren laat vallen, langzaam één voor één naar de grond."

Tijdens deze verdiepingsles maken we gebruik van het seizoen waarin in we ons bevinden. Tijdens een heerlijk ontspannen Yin yoga les, gaan we reflecteren, loslaten en zaadjes planten voor het nieuwe jaar.

De les is van 10 tot 12 uur in Studio Heerengracht in Meppel. Kosten voor de verdiepingsles zijn 25 euro en dit is inclusief thee en zelfgemaakt lekkers. Aanmelden en meer informatie kan via de website van My Yoga